Quy định về hàng hóa nhập khẩu vào New Zealand

;
Thứ Sáu, 07/07/2006, 08:07 [GMT+7]

Những yêu cầu chung:

Nguyên liệu sử dụng làm bao bì đóng gói  bao gồm các  mặt hàng như: gỗ lót chống ẩm và xây xát,  thùng sọt gỗ thưa, đường gờ gỗ, tấm đệm, tấm nâng hàng, thùng gỗ tròn, ống cuộn và chêm bằng gỗ. Những nguyên liệu này phải bảo đảm : Không nhiễm một số loại côn trùng theo quy định của New Zealand; tương đối sạch  các nguyên liệu khác không có liên quan như lá và đất. Bộ Lâm nghiệp New Zealand (MAF) cho phép tỷ lệ nhiễm  là 0,01% các nguyên liệu này; phải là gỗ không dính vỏ cây.

Các yêu cầu về giấy chứng nhận:

Yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu đối với các nguyên liệu bao bì bằng gỗ vào New Zealand. Để tạo điều kiện cấp giấy phép nhập khẩu đối với các lô hàng  nhập khẩu vào New Zealand, nhà nhập khẩu có thể sử dụng:

a) Giấy chứng nhận vệ sinh dịch tễ do NPPO (Tổ chức Bảo vệ cây trồng quốc gia) cấp  trên cơ sở giấy chứng nhận mẫu trong ISPM 12 (tiêu chuẩn quốc tế về các biện pháp vệ sinh dịch tễ số 12);

b) Giấy chứng nhận vệ sinh dịch tễ do NPPO cấp ngoài giấy chứng nhận quy định tại mục a trên đây theo đó phải bao gồm điều kiện sau : “Nguyên liệu bao bì gỗ sử dụng đóng gói lô hàng  phải được kiểm tra các trình tự hợp lý và được coi là không bị nhiễm các loại trùng nằm trong danh mục các loại trùng quy định  của MAF và phù hợp với các yêu cầu về vệ sinh dịch tễ hiện thời của New Zealand”.

c) Giấy chứng nhận đã qua xử lý do nhà sản xuất hoặc nhà điều hành của công ty xử lý.

d) Có hệ thống dán nhãn phù hợp với  các yêu cầu của ISPM 15, hoặc phải được xử lý theo cách phù hợp với quy định của ISPM 15.

Giấy chứng nhận phải là bản gốc, không tẩy xóa và in bằng tiếng Anh.

Nguồn: Sở Thương Mại

.
.
.
.
.