Hoàn thành chỉ tiêu phát hành trái phiếu kho bạc

;
Thứ Tư, 11/10/2006, 13:08 [GMT+7]
Đến ngày 10-10, toàn tỉnh đã huy động hơn 106 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu kho bạc, đạt 100,9% chỉ tiêu kế hoạch Bộ Tài chính giao. Trong đó, huyện Điện Bàn huy động được 24,5 tỷ đồng; Đại Lộc: 14,7 tỷ đồng, Duy Xuyên: 14,6 tỷ đồng. Có 9 địa phương đã hoàn thành vượt chỉ tiêu trên giao, là Điện Bàn, Tiên Phước, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Phú Ninh, Tây Giang, Đông Giang, Phước Sơn và Bắc Trà My.T.N
.
.
.
.
.