Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh

;
Thứ Ba, 06/02/2018, 11:57 [GMT+7]

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển ngành thương mại Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến 2025 (ban hành tại Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 27.10.2011 của UBND tỉnh).

Theo đó, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh như sau: giai đoạn 2018-2025 sẽ nâng cấp chợ Cẩm Khê (xã Tam Phước, Phú Ninh); di dời, xây mới chợ Khâm Đức (thị trấn Khâm Đức, Phước Sơn); xây mới chợ Bình Quý (xã Bình Quý, Thăng Bình).

Theo điều chỉnh của UBND tỉnh, giai đoạn này cũng bổ sung quy hoạch chợ Tam Thăng (xã Tam Thăng, Tam Kỳ) vào mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh.

CHÂU NỮ

.
.
.
.
.