Duy Xuyên: Mô hình nuôi tôm tập trung cho năng suất cao

;
Thứ Tư, 12/07/2006, 08:47 [GMT+7]
Tin từ Sở Thủy sản, đến nay mô hình nuôi tôm tập trung (gần 20ha) ở khu vực Hồng Triều (xã Duy Nghĩa), Duy Thành... của huyện Duy Xuyên đã được thu hoạch. Nhờ áp dụng đúng những yêu cầu của kỹ thuật nuôi và làm tốt công tác kiểm dịch con giống nên năng suất tôm nuôi rất cao (hơn 3 tấn/ha), trong khi năng suất trung bình của tôm nuôi vụ 1-2006 trên toàn tỉnh chỉ đạt 0,76 tấn/ha. Được biết, huyện Thăng Bình và một số địa phương khác sẽ  nhân rộng mô hình nuôi này trong vụ 2-2006.T.Minh
.
.
.
.
.