Đưa vào hoạt động 22 tàu cá đóng mới theo nghị định của Chính phủ

;
Thứ Năm, 17/11/2016, 08:29 [GMT+7]

Đến thời điểm này, huyện Núi Thành đã hạ thủy được 27 tàu cá theo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản của Chính phủ, trong đó có 10 tàu vỏ thép, 17 tàu vỏ gỗ; huyện đã đưa 22 chiếc vào hoạt động sản xuất và dịch vụ hậu cần.

Năm 2016, ngư dân Núi Thành ký hợp đồng tín dụng được 21 tàu cá với tổng vốn vay là 285 tỷ đồng, nâng tổng số chủ tàu cá đã ký hợp đồng tín dụng lên 38 chiếc với tổng vốn vay 407 tỷ đồng và đã giải ngân được 250 tỷ đồng.

VĂN PHIN

.
.
.
.
.