Nuôi và khai thác cá mè tự nhiên tại hồ chứa nước Phú Ninh

;
Thứ Sáu, 21/04/2017, 17:19 [GMT+7]

(QNO) - UBND tỉnh đã cho phép Trung tâm Giống thủy sản Quảng Nam được tiến hành các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ chứa nước Phú Ninh do Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý. Theo đó, trung tâm được phép nuôi và khai thác cá mè và cá mè hoa với hình thức nuôi thả tự nhiên trên diện tích mặt nước 32,1km2 tại hồ chứa nước Phú Ninh nhằm bảo vệ và khai thác, phát triển nguồn lợi thuỷ sản hồ Phú Ninh theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trong thời hạn 5 năm.

Về kỹ thuật, UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Giống thuỷ sản Quảng Nam sử dụng phương pháp khai thác và chắn cá qua tràn thân thiện với môi trường; không sử dụng thức ăn từ bên ngoài để nuôi cá, chỉ tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có trong hồ; sử dụng nguồn cá giống sinh sản tại chỗ do trung tâm sản xuất. Đồng thời, trung tâm có trách nhiệm phối hợp với đơn vị quản lý công trình thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo vệ công trình hồ chứa nước Phú Ninh trong mùa mưa lũ.

CHÂU NỮ

.
.
.
.
.