Hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng chi phí thiết kế cho các chủ tàu cá 67

;
Thứ Ba, 14/11/2017, 09:01 [GMT+7]

UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất cho Quỹ hỗ trợ ngư dân sử dụng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ sinh kế để chi hỗ trợ chi phí thiết kế cho 56 chủ tàu đóng mới theo Nghị định 67/NĐ-CP của Chính phủ về “một số chính sách phát triển thủy sản”.

UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT chịu trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Thủy sản Quảng Nam rà soát hồ sơ các chủ tàu đảm bảo đúng đối tượng để lưu trữ theo đúng quy định; lập danh sách các chủ tàu được hỗ trợ (có cả thông tin về tài khoản, mức hỗ trợ) gửi Quỹ hỗ trợ ngư dân để thực hiện chuyển tiền theo quy định, đồng thời phối hợp với Sở Tài chính giám sát thực hiện của Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh theo quy định.

VĂN PHIN

.
.
.
.
.