Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do ảnh hưởng Covid-19

AN BÌNH |

(QNO) - Thông tin từ Cục Thống kê tỉnh, trong quý I.2020, tình hình vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tình hình vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Ảnh: T.DŨNG
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tình hình vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Ảnh: T.DŨNG

Cụ thể, vốn đầu tư trên địa bàn ước thực hiện khoảng 5.418 tỷ đồng, giảm 31,6% so với quý trước và giảm 18,1% so cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước quản lý ước đạt 1.562 tỷ đồng; nguồn vốn huy động từ khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 1.751 tỷ đồng (giảm 51% so với quý trước và giảm 50,6% so với cùng kỳ); nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước thực hiện 2.105 tỷ đồng (tăng 2,2% so với quý trước và tăng 49,5% so với cùng kỳ).

Theo số liệu Kho bạc Nhà nước, tính đến cuối tháng 2.2020 các dự án thuộc nguồn vốn do địa phương quản lý đã giải ngân đạt 6,66% kế hoạch. Cụ thể, nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giải ngân đạt 12,76% kế hoạch; nguồn vốn từ ngân sách trung ương đã giải ngân 4,5%. Trong đó, vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu quốc gia đã giải ngân 3,66% kế hoạch; vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu đã giải ngân 3,88% kế hoạch; vốn nước ngoài chỉ mới giải ngân đạt 1,18% kế hoạch; vốn bổ sung ngoài kế hoạch được giao đã giải ngân 16,57%.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Quảng Nam đã cấp mới 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư 17 triệu USD. Tổng số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh tính đến nay là 194 với tổng vốn đăng ký 5,92 tỷ USD, lĩnh vực đầu tư chủ yếu ngành công nghiệp chế biến chế tạo, dịch vụ du lịch.

TAGS