Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cắm mốc ranh giới lâm phận các ban quản lý rừng

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở NN&PTNT chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 1788/CT-BNN-TCLN ngày 10.3.2020 của Bộ NN&PTNT về nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ.

Quảng Nam tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ. Ảnh: M.L
Lực lượng kiểm lâm Quảng Nam tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh: M.L

Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cắm mốc ranh giới lâm phận các ban quản lý rừng và hoàn thành các thủ tục liên quan để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Kiện toàn lực lượng kiểm lâm và các ban quản lý rừng theo chủ trương của UBND tỉnh. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong lâm phận được giao quản lý, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

TAGS