Rà soát cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh

TÙNG CHI |

UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện cấp giấy phép lao động trong thời gian qua, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, khu kinh tế; tổ chức thực hiện việc thẩm định, chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài đáp ứng đúng yêu cầu, điều kiện nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật. 

Đồng thời thực hiện việc cấp mới, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật làm việc cho doanh nghiệp, tổ chức theo đúng quy định và đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19.

UBND tỉnh yêu cầu rút giấy phép lao động đối với các trường hợp người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện cách ly mà không thực hiện cách ly hoặc tự ý rời khỏi nơi cư trú.