Thêm 8 ngành nghề được hỗ trợ đào tạo

T.B |

UBND tỉnh vừa phê duyệt bổ sung danh mục nghề đào tạo được hỗ trợ theo Quyết định số 3577/QD-UBND ngày 14.10.2016 của UBND tỉnh đối với các ngành sau: may da giày, may dân dụng, sửa chữa máy công nghiệp, kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật pha chế đồ uống, nghiệp vụ bàn, nghiệp vụ buồng, nghiệp vụ lễ tân. Theo đó, Sở LĐ-TB&XH có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với sở, ban ngành liên quan và các địa phương, doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo đúng quy định tại quyết định nêu trên. Việc mở rộng danh mục nghề được hỗ trợ đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường trong giai đoạn hội nhập, mà trước mắt là các dự án, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 mà tỉnh đang cần.

T.B