Tuyển dụng 24.000, chỉ có 1.095 người được giới thiệu việc làm

D.LỆ |

Thông tin trên được đưa ra tại buổi làm việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh vào chiều qua 25.9.

Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh về thực hiện nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề và xuất khẩu lao động trong 9 tháng đầu năm 2017, từ đầu năm đến nay trung tâm đã tổ chức 22 phiên giao dịch việc làm cố định và lưu động. Đồng thời mở nhiều điểm tư vấn chính sách học nghề, giới thiệu việc làm, tư vấn xuất khẩu lao động tại các cụm trường, người dân các xã vùng sâu vùng xa. Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp thông qua trung tâm hơn 24 nghìn chỗ làm trống, nhưng người lao động đến các phiên giao dịch quá ít nên chỉ có 1.095 người được giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp. Trung tâm đã tư vấn, giới thiệu 118 người đi làm việc tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hà Lan...; liên kết và tạo nguồn xuất khẩu lao động cho các doanh nghiệp trong nước được 184 người. Tại trung tâm có 135 lao động học nghề và bồi dưỡng kiến thức tiếng Hàn và 108 lao động học nghề may công nghiệp theo Quyết định 3577 của UBND tỉnh.

D.LỆ