.
.
Chương trình truyền hình KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO (số 21)
10:47, 07/12/2017

(QNO) - Hội thảo về xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh đến năm 2025 do Tổ Công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh tổ chức vừa qua có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là lần đầu tiên, UBND tỉnh thực hiện xây dựng đồng bộ các cơ chế để hình thành nên hệ sinh thái tối ưu nhằm nuôi dưỡng, hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp trở thành hiện thực. Điều này sẽ tác động tích cực đến phong trào khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững.

Mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận của Truyền hình Khởi nghiệp sáng tạo Báo Quảng Nam về triển vọng của một hệ sinh thái khởi nghiệp ở Quảng Nam trong tương lai.

.

Thực hiện: PHAN VINH - ĐOÀN ĐẠO

.
.
.