icon

Video: Toàn cảnh Nhà máy xử lý nước thải ở KCN Tam Thăng

20/03/2019, 16:41

Video: Toàn cảnh Nhà máy xử lý nước thải ở KCN Tam Thăng

(QNO) - Vừa qua, KCN Tam Thăng đã áp dụng thành công kỹ thuật xử lý nước thải công nghiệp thành nước sinh hoạt để phục vụ lại cho chính mình. Kỹ thuật này là sáng tạo của Công ty TNHH MTV Công nghệ tái tạo môi trường Chu Lai (RTS) với công suất mỗi ngày trên 13.000m3.

(QNO) - Vừa qua, KCN Tam Thăng đã áp dụng thành công kỹ thuật xử lý nước thải công nghiệp thành nước sinh hoạt để phục vụ lại cho chính mình. Kỹ thuật này là sáng tạo của Công ty TNHH MTV Công nghệ tái tạo môi trường Chu Lai (RTS) với công suất mỗi ngày trên 13.000m3.