icon

Video điểm tin tức sự kiện hằng tuần (tuần thứ ba, tháng 11.2017)

19/11/2017, 16:35

Video điểm tin tức sự kiện hằng tuần (tuần thứ ba, tháng 11.2017)

(QNO) – Mời bạn đọc cùng theo chân phóng viên Truyền hình online Báo Quảng Nam cùng về nóc Ông Tuân (thôn 2, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My) để tường tận việc học của nhiều học sinh Ca Dong khi theo dân làng di dời về nơi ở mới vì mưa lũ đã xóa sạch làng cũ.

(QNO) – Mời bạn đọc cùng theo chân phóng viên Truyền hình online Báo Quảng Nam cùng về nóc Ông Tuân (thôn 2, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My) để tường tận việc học của nhiều học sinh Ca Dong khi theo dân làng di dời về nơi ở mới vì mưa lũ đã xóa sạch làng cũ.