icon

Video: Quản lý lỏng lẻo, hàng trăm héc ta rừng bị triệt hạ

24/09/2017, 18:12

Video: Quản lý lỏng lẻo, hàng trăm héc ta rừng bị triệt hạ

(QNO) - Từ nhiều năm qua, hàng trăm hec ta rừng phòng hộ tại khu vực đầu nguồn thủy điện Sông Tranh 3, thuộc xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước bị chặt hạ để lấy đất trồng keo. Điều đáng nói, hành vi chặt phá rừng của các đối tượng diễn ra trong thời gian dài nhưng lại chậm phát hiện, xử lý.

(QNO) - Từ nhiều năm qua, hàng trăm hec ta rừng phòng hộ tại khu vực đầu nguồn thủy điện Sông Tranh 3, thuộc xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước bị chặt hạ để lấy đất trồng keo. Điều đáng nói, hành vi chặt phá rừng của các đối tượng diễn ra trong thời gian dài nhưng lại chậm phát hiện, xử lý.