Phim tài liệu: Đại thủy nông Phú Ninh - một dòng nước, vạn dòng đời

24/03/2017, 19:15/ Phim tài liệu

Phim tài liệu: Đại thủy nông Phú Ninh - một dòng nước, vạn dòng đời

(QNO) - Công trình đại thủy lợi Phú Ninh - công trình thủy lợi lớn nhất miền Nam được xây dựng đầu tiên sau ngày giải phóng là một kỳ tích của nhân dân Quảng Nam, được tạo nên bằng ý chí và sức người; có ý nghĩa to lớn trong đảm bảo an ninh lương thực, thay đổi hoàn toàn tập quán canh tác của nông dân nhiều huyện đồng bằng Quảng Nam, thỏa ước mơ “ăn gạo“ từ đồng đất của mình...

(QNO) - Công trình đại thủy lợi Phú Ninh - công trình thủy lợi lớn nhất miền Nam được xây dựng đầu tiên sau ngày giải phóng là một kỳ tích của nhân dân Quảng Nam, được tạo nên bằng ý chí và sức người; có ý nghĩa to lớn trong đảm bảo an ninh lương thực, thay đổi hoàn toàn tập quán canh tác của nông dân nhiều huyện đồng bằng Quảng Nam, thỏa ước mơ “ăn gạo“ từ đồng đất của mình...

Phim tài liệu: Đại thủy nông Phú Ninh - một dòng nước, vạn dòng đời (trailer)

23/03/2017, 12:16/ Phim tài liệu

Phim tài liệu: Đại thủy nông Phú Ninh - một dòng nước, vạn dòng đời (trailer)

(QNO) - Công trình đại thủy lợi Phú Ninh - công trình thủy lợi lớn nhất miền Nam được xây dựng đầu tiên sau ngày giải phóng là một kỳ tích của nhân dân Quảng Nam, được tạo nên bằng ý chí và sức người, có ý nghĩa to lớn trong đảm bảo an ninh lương thực, thay đổi hoàn toàn tập quán canh tác của nhiều huyện đồng bằng Quảng Nam, thỏa ước mơ “ăn gạo“ từ đồng đất của mình...

(QNO) - Công trình đại thủy lợi Phú Ninh - công trình thủy lợi lớn nhất miền Nam được xây dựng đầu tiên sau ngày giải phóng là một kỳ tích của nhân dân Quảng Nam, được tạo nên bằng ý chí và sức người, có ý nghĩa to lớn trong đảm bảo an ninh lương thực, thay đổi hoàn toàn tập quán canh tác của nhiều huyện đồng bằng Quảng Nam, thỏa ước mơ “ăn gạo“ từ đồng đất của mình...

Phim tài liệu: Bóng quê nhà

29/01/2017, 05:57/ Phim tài liệu

Phim tài liệu: Bóng quê nhà

(QNO) - Những hồi ức về làng quê Cẩm Thanh (Hội An) anh hùng những năm tháng chiến tranh. Cuộc khởi nghĩa nổ ra vào ngày 27.9.1964 bằng súng giả bẹ dừa, và tiếp đó là mười năm gian lao giữ gìn thành quả cách mạng - một câu chuyện cảm động, lãng mạng trên vùng đất anh hùng...

(QNO) - Những hồi ức về làng quê Cẩm Thanh (Hội An) anh hùng những năm tháng chiến tranh. Cuộc khởi nghĩa nổ ra vào ngày 27.9.1964 bằng súng giả bẹ dừa, và tiếp đó là mười năm gian lao giữ gìn thành quả cách mạng - một câu chuyện cảm động, lãng mạng trên vùng đất anh hùng...

Video: Fidel Castro - Vị lãnh tụ vĩ đại

29/11/2016, 08:21/ Phim tài liệu

Video: Fidel Castro - Vị lãnh tụ vĩ đại

(QNO) - Người dân Cuba quen gọi Fidel Castro là Tư lệnh của cách mạng, bạn bè nhận thấy ở ông sự nồng nhiệt trân thành của một người con Caribe còn những thế lực thù địch thì khiếp sợ trước sự cứng rắn, kiên cường và deo dai của ông. Đó là phần nào chân dung của Fidel Castro, một biểu tượng của cách mạng Cuba và Mỹ Latin.

(QNO) - Người dân Cuba quen gọi Fidel Castro là Tư lệnh của cách mạng, bạn bè nhận thấy ở ông sự nồng nhiệt trân thành của một người con Caribe còn những thế lực thù địch thì khiếp sợ trước sự cứng rắn, kiên cường và deo dai của ông. Đó là phần nào chân dung của Fidel Castro, một biểu tượng của cách mạng Cuba và Mỹ Latin.

Hãy chung tay cứu Sao La

22/11/2016, 09:45/ Phim tài liệu

Hãy chung tay cứu Sao La

(QNO) - Được mệnh danh Kỳ Lân châu Á, Sao La là một trong những loài thú quý hiếm nhất trên thế giới. Loài sao la đến nay chỉ được các nhà khoa học ghi nhận hình ảnh trong tự nhiên vài lần, kể từ khi được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1992 bởi một nhóm khảo sát khoa học của WWF và Bộ Lâm nghiệp Việt Nam.

(QNO) - Được mệnh danh Kỳ Lân châu Á, Sao La là một trong những loài thú quý hiếm nhất trên thế giới. Loài sao la đến nay chỉ được các nhà khoa học ghi nhận hình ảnh trong tự nhiên vài lần, kể từ khi được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1992 bởi một nhóm khảo sát khoa học của WWF và Bộ Lâm nghiệp Việt Nam.

Phim tài liệu: Nhà báo Võ Nguyên Giáp

20/06/2016, 08:11/ Phim tài liệu

Phim tài liệu: Nhà báo Võ Nguyên Giáp

(QNO) - Cái tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gắn với lịch sử quân sự Việt Nam thì chúng ta ai cũng biết. Nhưng ít ai biết rằng, xuất phát điểm đến với Cách mạng, rồi làm Đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam, ông đã là một nhà báo. Ông đã để lại cho báo chí nước nhà một số lượng sách báo đồ sộ cho hôm nay và thế hệ mai sau.

(QNO) - Cái tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gắn với lịch sử quân sự Việt Nam thì chúng ta ai cũng biết. Nhưng ít ai biết rằng, xuất phát điểm đến với Cách mạng, rồi làm Đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam, ông đã là một nhà báo. Ông đã để lại cho báo chí nước nhà một số lượng sách báo đồ sộ cho hôm nay và thế hệ mai sau.

Phim tài liệu: Từ phủ lỵ Tam Kỳ đến đô thị loại II

24/08/2016, 15:00/ Phim tài liệu

Phim tài liệu: Từ phủ lỵ Tam Kỳ đến đô thị loại II

Phim tài liệu: Từ phủ lỵ Tam Kỳ đến đô thị loại II

Phim tài liệu: Từ phủ lỵ Tam Kỳ đến đô thị loại II

Phim tài liệu: Hồi ức sum họp

02/05/2016, 10:28/ Phim tài liệu

Phim tài liệu: Hồi ức sum họp

Phim tài liệu: Hồi ức sum họp

Phim tài liệu: Hồi ức sum họp

Phim tài liệu: "Chuyện kể 30/4: Nhân chứng thứ ba"

30/04/2016, 10:25/ Phim tài liệu

Phim tài liệu:

(QNO) - Phim tài liệu Chuyện kể 30/4: Nhân chứng thứ ba là câu chuyện về ngày 30.4 qua góc nhìn của những người đã tham gia và chứng kiến thời khắc lịch sử tại Dinh Độc Lập - thời điểm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Song họ không phải là những người lính ở hai chiến tuyến, cũng không phải là tướng lĩnh hay quan chức của chính quyền Sài Gòn. Họ là những “nhân chứng thứ ba“.

(QNO) - Phim tài liệu Chuyện kể 30/4: Nhân chứng thứ ba là câu chuyện về ngày 30.4 qua góc nhìn của những người đã tham gia và chứng kiến thời khắc lịch sử tại Dinh Độc Lập - thời điểm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Song họ không phải là những người lính ở hai chiến tuyến, cũng không phải là tướng lĩnh hay quan chức của chính quyền Sài Gòn. Họ là những “nhân chứng thứ ba“.

Phim tài liệu: Đồng chí Phạm Văn Đồng với quê hương Quảng Ngãi

01/03/2016, 14:08/ Phim tài liệu

Phim tài liệu: Đồng chí Phạm Văn Đồng với quê hương Quảng Ngãi

Phim tài liệu với nội dung: Đồng chí Phạm Văn Đồng với quê hương Quảng Ngãi.

Phim tài liệu với nội dung: Đồng chí Phạm Văn Đồng với quê hương Quảng Ngãi.

Video: Phim tài liệu: Mùa xuân đầu tiên

08/02/2016, 10:39/ Phim tài liệu

Video: Phim tài liệu: Mùa xuân đầu tiên

Video: Phim tài liệu: Mùa xuân đầu tiên

Video: Phim tài liệu: Mùa xuân đầu tiên

Video: Đại hội của dân chủ và đổi mới

27/01/2016, 14:10/ Phim tài liệu

Video: Đại hội của dân chủ và đổi mới

QNO) - Đại hội XII của Đảng diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng: toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, trải qua 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011)...

QNO) - Đại hội XII của Đảng diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng: toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, trải qua 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011)...

Phim tài liệu - Đảng Cộng sản Việt Nam - Hành trình tự nhìn lại (Tập 3)

26/01/2016, 10:43/ Phim tài liệu

Phim tài liệu - Đảng Cộng sản Việt Nam - Hành trình tự nhìn lại (Tập 3)

(QNO) - Trải qua gần 1 thế kỷ xây dựng và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định vị trí tiên phong trên hành trình lãnh đạo nhân dân Việt Nam, vượt qua những thử thách của chiến tranh và đói nghèo để giành lấy độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.

(QNO) - Trải qua gần 1 thế kỷ xây dựng và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định vị trí tiên phong trên hành trình lãnh đạo nhân dân Việt Nam, vượt qua những thử thách của chiến tranh và đói nghèo để giành lấy độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.

Phim tài liệu - Đảng Cộng sản Việt Nam - Hành trình tự nhìn lại (Tập 2)

24/01/2016, 11:03/ Phim tài liệu

Phim tài liệu - Đảng Cộng sản Việt Nam - Hành trình tự nhìn lại (Tập 2)

(QNO) - Trải qua gần 1 thế kỷ xây dựng và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định vị trí tiên phong trên hành trình lãnh đạo nhân dân Việt Nam, vượt qua những thử thách của chiến tranh và đói nghèo để giành lấy độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.

(QNO) - Trải qua gần 1 thế kỷ xây dựng và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định vị trí tiên phong trên hành trình lãnh đạo nhân dân Việt Nam, vượt qua những thử thách của chiến tranh và đói nghèo để giành lấy độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.

Phim tài liệu - Đảng Cộng sản Việt Nam - Hành trình tự nhìn lại (Tập 1)

22/01/2016, 10:55/ Phim tài liệu

Phim tài liệu - Đảng Cộng sản Việt Nam - Hành trình tự nhìn lại (Tập 1)

(QNO) - Quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được phản ánh qua bộ phim tài liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam - Hành trình tự nhìn lại“.

(QNO) - Quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được phản ánh qua bộ phim tài liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam - Hành trình tự nhìn lại“.

Video: Đất nước đổi mới

21/01/2016, 08:13/ Phim tài liệu

Video: Đất nước đổi mới

Đất nước đổi mới

Đất nước đổi mới

Phóng sự: Tác động của biến đổi khí hậu tới di sản văn hóa Hội An

01/12/2015, 09:01/ Phim tài liệu

Phóng sự: Tác động của biến đổi khí hậu tới di sản văn hóa Hội An

(QNO) - Phóng sự: Tác động của biến đổi khí hậu tới di sản văn hóa Hội An Bộ Phim tài liệu “Tác động của biến đổi khí hậu tới di sản văn hóa Hội An“ của TT Truyền hình Thời tiết và Cảnh báo thiên tai của VTV đã được chọn trình chiếu trước thềm Hội nghị COP 21.

(QNO) - Phóng sự: Tác động của biến đổi khí hậu tới di sản văn hóa Hội An Bộ Phim tài liệu “Tác động của biến đổi khí hậu tới di sản văn hóa Hội An“ của TT Truyền hình Thời tiết và Cảnh báo thiên tai của VTV đã được chọn trình chiếu trước thềm Hội nghị COP 21.

Video: Alăng Bhuôch - Chân dung một huyền thoại

09/11/2015, 16:20/ Phim tài liệu

Video: Alăng Bhuôch - Chân dung một huyền thoại

(QNO) - Là một người mù, chỉ với cây gậy và chiếc gùi, ông Alăng Bhuôch đã gùi cõng hơn 180 tấn lương thực, súng đạn cho bộ đội đánh giặc, nhiều lần bom vùi không chết... Thời bình, ông tự mình lên núi cao, dẫn nước về ruộng, mở ra con đường ấm no cho hàng trăm hộ đồng bào Cơ Tu... Cuộc đời Alăng Bhuôch hơn cả huyền thoại.

(QNO) - Là một người mù, chỉ với cây gậy và chiếc gùi, ông Alăng Bhuôch đã gùi cõng hơn 180 tấn lương thực, súng đạn cho bộ đội đánh giặc, nhiều lần bom vùi không chết... Thời bình, ông tự mình lên núi cao, dẫn nước về ruộng, mở ra con đường ấm no cho hàng trăm hộ đồng bào Cơ Tu... Cuộc đời Alăng Bhuôch hơn cả huyền thoại.

Video: Âm vang chiến thắng Núi Thành

26/05/2015, 11:06/ Phim tài liệu

Video: Âm vang chiến thắng Núi Thành

(QNO) - Mời bạn đọc về thăm mảnh đất Núi Thành, nơi mà các đây 50 năm đã diễn ra trận đầu đánh Mỹ. Trận đánh trở thành biểu tượng của Chủ nghĩa Anh hùng Cách mạng Việt Nam và có sức cổ vũ to lớn đối với quân và dân Quảng Nam nói riêng, cả nước nói chung trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thực hiện: Truyền hình online Báo Quảng Nam

(QNO) - Mời bạn đọc về thăm mảnh đất Núi Thành, nơi mà các đây 50 năm đã diễn ra trận đầu đánh Mỹ. Trận đánh trở thành biểu tượng của Chủ nghĩa Anh hùng Cách mạng Việt Nam và có sức cổ vũ to lớn đối với quân và dân Quảng Nam nói riêng, cả nước nói chung trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thực hiện: Truyền hình online Báo Quảng Nam

Video điểm tin tức sự kiện hằng tuần (tuần thứ 4, tháng 5.2015)

24/05/2015, 21:55/ Phim tài liệu

Video điểm tin tức sự kiện hằng tuần (tuần thứ 4, tháng 5.2015)

(QNO) - Mời bạn đọc xem Chương trình Truyền hình tin tức - sự kiện hằng tuần của Báo Quảng Nam điện tử (tuần thứ 4, tháng 5 năm 2015). Trong chương trình này, ngoài những tin tức nổi bật tuần qua, mời bạn đọc xem phóng sự về mảnh đất Núi Thành, nơi mà các đây 50 năm đã diễn ra trận đầu đánh Mỹ. Thực hiện: Truyền hình online Báo Quảng Nam

(QNO) - Mời bạn đọc xem Chương trình Truyền hình tin tức - sự kiện hằng tuần của Báo Quảng Nam điện tử (tuần thứ 4, tháng 5 năm 2015). Trong chương trình này, ngoài những tin tức nổi bật tuần qua, mời bạn đọc xem phóng sự về mảnh đất Núi Thành, nơi mà các đây 50 năm đã diễn ra trận đầu đánh Mỹ. Thực hiện: Truyền hình online Báo Quảng Nam

Phim tài liệu: Bác Hồ với bạn bè quốc tế (Tập 3)

19/05/2015, 11:08/ Phim tài liệu

Phim tài liệu: Bác Hồ với bạn bè quốc tế (Tập 3)

(QNO) - Phim tài liệu: Bác Hồ với bạn bè quốc tế - (Tập 3) tái hiện lại hành trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã đi qua nhiều miền đất và ở mỗi nơi, Người luôn để lại những tình cảm sâu đậm trong trái tim bạn bè quốc tế. (Nguồn: VTV)

(QNO) - Phim tài liệu: Bác Hồ với bạn bè quốc tế - (Tập 3) tái hiện lại hành trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã đi qua nhiều miền đất và ở mỗi nơi, Người luôn để lại những tình cảm sâu đậm trong trái tim bạn bè quốc tế. (Nguồn: VTV)

Video điểm tin tức sự kiện hằng tuần (tuần thứ 3, tháng 5.2015)

17/05/2015, 17:16/ Phim tài liệu

Video điểm tin tức sự kiện hằng tuần (tuần thứ 3, tháng 5.2015)

(QNO) - Mời bạn đọc xem Chương trình Truyền hình tin tức - sự kiện hằng tuần của Báo Quảng Nam điện tử (tuần thứ 3, tháng 5 năm 2015). Trong chương trình này, ngoài những tin tức nổi bật tuần qua, mời bạn đọc xem phóng sự về tình cảm của đồng bào Cơ Tu luôn giữ truyền thống nhớ ơn Đảng, nhớ ơn Bác Hồ. Thực hiện: Truyền hình online Báo Quảng Nam

(QNO) - Mời bạn đọc xem Chương trình Truyền hình tin tức - sự kiện hằng tuần của Báo Quảng Nam điện tử (tuần thứ 3, tháng 5 năm 2015). Trong chương trình này, ngoài những tin tức nổi bật tuần qua, mời bạn đọc xem phóng sự về tình cảm của đồng bào Cơ Tu luôn giữ truyền thống nhớ ơn Đảng, nhớ ơn Bác Hồ. Thực hiện: Truyền hình online Báo Quảng Nam

Phim tài liệu: Hồ Chí Minh trong trái tim bạn bè (Tập 2)

17/05/2015, 11:24/ Phim tài liệu

Phim tài liệu: Hồ Chí Minh trong trái tim bạn bè (Tập 2)

(QNO) - Phim tài liệu: Hồ Chí Minh trong trái tim bạn bè (Tập 2) Nguồn: VTV

(QNO) - Phim tài liệu: Hồ Chí Minh trong trái tim bạn bè (Tập 2) Nguồn: VTV

Phim tài liệu: Bác Hồ với bạn bè quốc tế (Tập 1)

13/05/2015, 15:35/ Phim tài liệu

Phim tài liệu: Bác Hồ với bạn bè quốc tế (Tập 1)

(QNO) - Phim tài liệu: Bác Hồ với bạn bè quốc tế - Tập 1 đã tái hiện lại hành trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã đi qua nhiều miền đất và ở mỗi nơi, Người luôn để lại những tình cảm sâu đậm trong trái tim bạn bè quốc tế. (Nguồn: VTV)

(QNO) - Phim tài liệu: Bác Hồ với bạn bè quốc tế - Tập 1 đã tái hiện lại hành trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã đi qua nhiều miền đất và ở mỗi nơi, Người luôn để lại những tình cảm sâu đậm trong trái tim bạn bè quốc tế. (Nguồn: VTV)

Video: Người khiếm thị mang internet về làng

13/05/2015, 10:57/ Phim tài liệu

Video: Người khiếm thị mang internet về làng

(QNO) - Dù bị mù từ năm lên bốn, nhưng ông Đỗ Phú Kim (thôn lâm Tây, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc) vẫn nung nấu ước mơ được học và sử dụng máy vi tính... Và điểm internet của ông được hình thành từ nỗ lực rất lớn của người đàn ông khiếm thị này. Ngoài chuyện giải quyết sinh kế, ông mong muốn đưa internet về làng để giới trẻ tiếp cận với công nghệ thông tin tốt hơn. Thực hiện: ĐOÀN ĐẠO - HỒNG NHÂn - DOÃN HOÀNG

(QNO) - Dù bị mù từ năm lên bốn, nhưng ông Đỗ Phú Kim (thôn lâm Tây, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc) vẫn nung nấu ước mơ được học và sử dụng máy vi tính... Và điểm internet của ông được hình thành từ nỗ lực rất lớn của người đàn ông khiếm thị này. Ngoài chuyện giải quyết sinh kế, ông mong muốn đưa internet về làng để giới trẻ tiếp cận với công nghệ thông tin tốt hơn. Thực hiện: ĐOÀN ĐẠO - HỒNG NHÂn - DOÃN HOÀNG

Video điểm tin tức sự kiện hằng tuần (tuần thứ 2, tháng 5.2015)

10/05/2015, 17:37/ Phim tài liệu

Video điểm tin tức sự kiện hằng tuần (tuần thứ 2, tháng 5.2015)

(QNO) - Mời bạn đọc xem Chương trình Truyền hình tin tức - sự kiện hằng tuần của Báo Quảng Nam điện tử (tuần thứ 2, tháng 5 năm 2015). Trong chương trình này, ngoài những tin tức nổi bật tuần qua, mời bạn đọc xem phóng sự về một người khiếm thị ở làng Lâm tây (xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc) đã nỗ lực tự học máy tính và là người đầu tiên mang internet về làng. Thực hiện: Truyền hình online Báo Quảng Nam

(QNO) - Mời bạn đọc xem Chương trình Truyền hình tin tức - sự kiện hằng tuần của Báo Quảng Nam điện tử (tuần thứ 2, tháng 5 năm 2015). Trong chương trình này, ngoài những tin tức nổi bật tuần qua, mời bạn đọc xem phóng sự về một người khiếm thị ở làng Lâm tây (xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc) đã nỗ lực tự học máy tính và là người đầu tiên mang internet về làng. Thực hiện: Truyền hình online Báo Quảng Nam

Video điểm tin tức sự kiện hằng tuần (tuần thứ 1, tháng 5.2015)

03/05/2015, 17:54/ Phim tài liệu

Video điểm tin tức sự kiện hằng tuần (tuần thứ 1, tháng 5.2015)

(QNO) - Mời bạn đọc xem Chương trình Truyền hình tin tức - sự kiện hằng tuần của Báo Quảng Nam điện tử (tuần thứ 1, tháng 5 năm 2015). Trong chương trình này, ngoài những tin tức nổi bật tuần qua, mời bạn đọc xem phóng sự về cuộc gặp mặt đầy xúc động sau 40 năm của những cựu tù Nhà lao Hội An. Thực hiện: Truyền hình online Báo Quảng Nam

(QNO) - Mời bạn đọc xem Chương trình Truyền hình tin tức - sự kiện hằng tuần của Báo Quảng Nam điện tử (tuần thứ 1, tháng 5 năm 2015). Trong chương trình này, ngoài những tin tức nổi bật tuần qua, mời bạn đọc xem phóng sự về cuộc gặp mặt đầy xúc động sau 40 năm của những cựu tù Nhà lao Hội An. Thực hiện: Truyền hình online Báo Quảng Nam

Video điểm tin tức sự kiện hằng tuần (tuần thứ 4, tháng 4.2015)

26/04/2015, 18:31/ Phim tài liệu

Video điểm tin tức sự kiện hằng tuần (tuần thứ 4, tháng 4.2015)

(QNO) - Mời bạn đọc xem Chương trình Truyền hình tin tức - sự kiện hằng tuần của Báo Quảng Nam điện tử (tuần thứ 4, tháng 4 năm 2015). Trong chương trình này, ngoài những tin tức nổi bật tuần qua, mời bạn đọc xem phản ánh của phóng viên chương trình về một địa đạo bị vùi lấp cách đây 50 năm vừa được phát hiện tại thôn Bình Túy (xã Bình Giang, huyện Thăng Bình). Thực hiện: Truyền hình online Báo Quảng Nam

(QNO) - Mời bạn đọc xem Chương trình Truyền hình tin tức - sự kiện hằng tuần của Báo Quảng Nam điện tử (tuần thứ 4, tháng 4 năm 2015). Trong chương trình này, ngoài những tin tức nổi bật tuần qua, mời bạn đọc xem phản ánh của phóng viên chương trình về một địa đạo bị vùi lấp cách đây 50 năm vừa được phát hiện tại thôn Bình Túy (xã Bình Giang, huyện Thăng Bình). Thực hiện: Truyền hình online Báo Quảng Nam

Video: Phòng đọc sách miễn phí của chàng trai khuyết tật Trần Phước Ninh

21/04/2015, 09:40/ Phim tài liệu

Video: Phòng đọc sách miễn phí của chàng trai khuyết tật Trần Phước Ninh

(QNO) - Tuổi thơ ngèo khó và bệnh tật đã sớm làm tan vỡ giấc mơ học tập của chàng thanh niên nghèo Trần Phước Ninh (thôn Xuyên Đông 2 (thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên). Dù phải chật vật mưu sinh, nhưng anh vẫn không từ bỏ thực hiện ước mơ có được phòng đọc sách miễn phí cho mọi người. Và ước mơ của anh đã thành hiện thực khi mới đây, phòng đọc sách nhỏ của anh đã mở cửa phục vụ mọi người với gần 2.000 đầu sách do anh tự sưu tầm… Thực hiện: DOÃN HOÀNG - ĐOÀN ĐẠO

(QNO) - Tuổi thơ ngèo khó và bệnh tật đã sớm làm tan vỡ giấc mơ học tập của chàng thanh niên nghèo Trần Phước Ninh (thôn Xuyên Đông 2 (thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên). Dù phải chật vật mưu sinh, nhưng anh vẫn không từ bỏ thực hiện ước mơ có được phòng đọc sách miễn phí cho mọi người. Và ước mơ của anh đã thành hiện thực khi mới đây, phòng đọc sách nhỏ của anh đã mở cửa phục vụ mọi người với gần 2.000 đầu sách do anh tự sưu tầm… Thực hiện: DOÃN HOÀNG - ĐOÀN ĐẠO

.