Video điểm tin tức sự kiện hằng tuần (tuần thứ 1 tháng 6.2016)

Thực hiện: Truyền hình online Báo Quảng Nam |

(QNO) - Mời bạn đọc xem Chương trình Truyền hình tin tức - sự kiện hằng tuần của Báo Quảng Nam điện tử (tuần thứ 1 tháng 6.2016). Ngoài những tin tức - sự kiện nổi bật tuần qua là ghi nhận về triển vọng của sản phẩm làng nghề Quảng Nam trên thị trường khi được Hiệp hội Thủ công Mỹ nghệ lựa chọn trao quyền sử dụng “Con dấu xác thực – Craft in Quảng Nam”.

Thực hiện: Truyền hình online Báo Quảng Nam