Video điểm tin tức sự kiện hằng tuần (tuần thứ 2 tháng 6.2016)

Thực hiện: Truyền hình online Báo Quảng Nam |

(QNO) - Mời bạn đọc xem Chương trình Truyền hình tin tức - sự kiện hằng tuần của Báo Quảng Nam điện tử (tuần thứ 2 tháng 6.2016). Ngoài những tin tức - sự kiện nổi bật tuần qua là ghi nhận về nỗ lực của ngành điện các địa phương như Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Phú Ninh... trong việc cung cấp nguồn điện ổn định cho hàng trăm trạm bơm phục vụ nhu cầu sản xuất và chống hạn trong vụ hè - thu cho bà con nông dân.

Thực hiện: Truyền hình online Báo Quảng Nam