Video điểm tin tức sự kiện hằng tuần (tuần thứ 3 tháng 6.2016)

Thực hiện: Truyền hình online Báo Quảng Nam |

(QNO) - Mời bạn đọc xem Chương trình Truyền hình tin tức - sự kiện hằng tuần của Báo Quảng Nam điện tử (tuần thứ 3 tháng 6.2016). Ngoài những tin tức - sự kiện nổi bật tuần qua là là phản ánh của truyền hình online Báo Quảng Nam về không khí nô nức, hào hứng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh tham gia Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số Quảng Nam lần thứ I vừa diễn ra tại Nam Trà My.

Thực hiện: Truyền hình online Báo Quảng Nam