.
.
Video: Thủy điện miền Trung thiếu nước kéo dài
15:43, 01/09/2016
.

Nguồn: VTV8

.
.
.