.
.
Video: Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, 42 năm Ngày giải phóng Quảng Nam
10:30, 25/03/2017
.

Nguồn: VTV

.
.
.