Làng chiếu Bàn Thạch

10/10/2016, 10:10/ Tinh hoa nghề Quảng

Làng chiếu Bàn Thạch

(QNO) - Từ thị trấn Nam Phước - huyện Duy Xuyên đi về hướng Đông khoảng 5km, du khách sẽ bắt gặp những bãi lát (cói) xanh tốt nằm dọc hai bờ sông Thu Bồn. Đây là nguồn nguyên liệu chính của làng nghề dệt chiếu Bàn Thạch. Sợi lát đơn sơ nhưng qua bàn tay khéo léo, tài hoa của những người phụ nữ Bàn Thạch đã trở thành những chiếc chiếu trắng, chiếu hoa, chiếu trổ, chiếu bông, chiếu nổi... rực rỡ, mịn màng và bền chắc.

(QNO) - Từ thị trấn Nam Phước - huyện Duy Xuyên đi về hướng Đông khoảng 5km, du khách sẽ bắt gặp những bãi lát (cói) xanh tốt nằm dọc hai bờ sông Thu Bồn. Đây là nguồn nguyên liệu chính của làng nghề dệt chiếu Bàn Thạch. Sợi lát đơn sơ nhưng qua bàn tay khéo léo, tài hoa của những người phụ nữ Bàn Thạch đã trở thành những chiếc chiếu trắng, chiếu hoa, chiếu trổ, chiếu bông, chiếu nổi... rực rỡ, mịn màng và bền chắc.

.