Đề xuất miễn giảm chi phí khai thác tài nguyên

TRẦN NGUYỄN |

Bộ TN&MT vừa đề xuất Chính phủ gia hạn nộp thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn giảm một số chi phí liên quan đến tài nguyên đất đai, nước trong năm 2020 do doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bộ TN&MT vừa có văn bản gửi Bộ KH&ĐT xem xét bổ sung vào dự thảo nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh (nhất là các hoạt động liên quan đến đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước…) để thúc đẩy giải ngân đầu tư công trong bối cảnh dịch Covid-19.

Theo đó, đề xuất gia hạn nộp thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khoảng 5.000 tỷ đồng và giảm mức phí môi trường cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong năm 2020. Đồng thời đề xuất đưa vào nghị quyết giao Bộ TN&MT, Bộ Tài chính bổ sung quy định về giảm tiền thuê đất trong thời gian 6 tháng hoặc 1 năm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh bị ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch vào Nghị định sửa đổi bổ sung các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất, kinh doanh năm 2020.

Theo Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, tiền miễn giảm ước 1.200 tỷ đồng, chủ yếu đối với các nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện sử dụng nước để làm mát nhằm giảm giá điện cho sinh hoạt, sản xuất và hỗ trợ khó khăn đối với các cơ sở có khai thác nước.

Bộ TN&MT cũng đề nghị giao Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát quy hoạch các loại khoáng sản chiến lược tập trung khai thác gắn với chế biến, xác định các khu vực dự trữ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép xuất khẩu một số loại khoáng sản có quy mô nhỏ lẻ (sắt, bauxite…) ở các khu vực biên giới; đá khối trắng, đá ốp lát; một số loại khoáng sản khác.

Liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản, tại Quảng Nam, Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh (khóa IX) vừa thông qua nghị quyết bổ sung quy hoạch khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 3 khu vực bổ sung quy hoạch khai thác và sử dụng khoáng sản phân tán nhỏ lẻ giai đoạn 2020 - 2030 gồm thôn 8, xã Phước Hiệp (Phước Sơn); khu vực xã Trà Văn, xã Phước Kim (Phước Sơn) và khu vực vàng gốc tại Núi Vú, xã Tiên Phong (Tiên Phước). Đây là những khu vực đã được UBND tỉnh cấp phép hoạt động nhưng hiện nay đã hết hạn ghi trong giấy phép.