Đề xuất vị trí lắp đặt Trạm quan trắc không khí tự động quốc gia

VĂN PHIN |

Thực hiện chỉ đạo của Sở TN&MT, UBND huyện Núi Thành đã lựa chọn và đề xuất vị trí lắp đặt Trạm quan trắc không khí tự động quốc gia trên địa bàn tỉnh tại địa bàn xã Tam Hiệp.

Qua khảo sát thực tế với UBND xã Tam Hiệp ngày 18.8.2020, xét thấy vị trí đất thuộc hành lang giao thông quốc lộ 1 (phía đông nam giáp hàng rào Tượng đài chiến thắng Kỳ Lộc, phía tây nam giáp quốc lộ 1, phía đông bắc giáp Trường Cao đẳng nghề Thaco, phía tây bắc giáp hành lang quốc lộ 1) là nơi tập trung lượng phương tiện giao thông lớn và có nhiều khu công nghiệp trong vùng trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai, vì vậy, UBND huyện Núi Thành chọn vị trí này để xây dựng Trạm quan trắc không khí tự động quốc gia nhằm theo dõi, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường khu vực. Diện tích đề xuất lắp đặt trạm quan trắc là 32m2 (4mx8m). UBND huyện Núi Thành đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và Sở GTVT xem xét và có văn bản thống nhất để địa phương báo cáo đề xuất với Sở TN&MT.

TAGS