Hội thảo khai thác nguồn nước Vu Gia - Thu Bồn

H.PHÚC |

Chiều 27.8, Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng phối hợp tổ chức hội thảo khai thác nguồn nước và cuộc họp giữa kỳ của Ban Điều phối về quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng.

Theo báo cáo tại hội thảo, mùa khô năm nay trên vùng hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn xuất hiện độ mặn lớn và xâm nhập sâu, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt. Hiện nay, phía Đà Nẵng đang triển khai giải pháp nâng cao trình đỉnh đập tại sông Quảng Huế đến cao trình 3,2m bằng bao cát. Thời gian qua, hai địa phương đã phối hợp giám sát vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông; đồng kiến nghị Bộ Tài nguyên - môi trường, Bộ Công thương chỉ đạo xả nước từ các hồ chứa trong các tình huống xảy ra thiếu nước nghiêm trọng ở hạ du; xây dựng phương án đối phó trường hợp nguồn nước bị ô nhiễm. Từ đầu năm đến nay, hai địa phương cũng đã chủ động cung cấp thông tin về tình hình nhiễm mặn và nhu cầu dùng nước ở hạ du đến các chủ hồ chứa thủy điện; xây dựng đề án đánh giá sức chịu tải của lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn để làm cơ sở xem xét, quyết định cho phép các dự án đầu tư có hoạt động xả thải vào sông...

TAGS