Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

TÙNG CHI |

UBND tỉnh vừa yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 với chủ đề “Hành động địa phương, tác động toàn cầu”; trong đó tập trung giảm thiểu, chống ô nhiễm rác thải nhựa.

Theo UBND tỉnh, từ nay đến ngày 10.10.2019, hoạt động hưởng ứng chiến dịch tập trung vào các nội dung: truyền thông, nâng cao nhận thức thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; tiếp tục triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa”. Theo đó, kêu gọi toàn hệ thống chính trị, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay, đồng lòng, quyết tâm hành động cắt giảm việc sử dụng bao bì sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi nylon khó phân hủy; tích cực triển khai các chương trình cụ thể về phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn, rác thải nhựa ven biển và trên các hải đảo... Các địa phương tổ chức các hoạt động thiết thực để giải quyết vấn đề bức xúc, điểm nóng về ô nhiễm môi trường; phát động và duy trì các phong trào bảo vệ môi trường tại cơ sở. Đối với các huyện, thị xã, thành phố: Điện Bàn, Hội An, Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành cần tăng cường tổ chức các hoạt động ra quân làm sạch môi trường tại các bãi biển, khu vực ven bờ.

TAGS