Hưởng ứng cuộc thi sáng kiến, giải pháp, mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

AN BÌNH |

(QNO) - Sở Tài nguyên - môi trường vừa có văn bản về việc phối hợp phổ biến thông tin và tham gia hưởng ứng cuộc thi GreenTech - Sáng kiến, giải pháp và mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên toàn quốc, do Trung tâm Truyền thông tài nguyên - môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên - môi trường tổ chức.

 

Đây là cuộc thi nhằm tìm ra những giải pháp khả thi, hiệu quả cao trong giảm thiểu, xử lý và quản lý CTRSH để nhân rộng, cải thiện môi trường.

Đối tượng dự thi bao gồm tất cả cá nhân, tập thể và cộng đồng trên toàn quốc có các sáng kiến, giải pháp và mô hình quản lý, giảm thiểu và xử lý CTRSH hiệu quả.

Nội dung thi bao gồm các sáng kiến, giải pháp và mô hình giảm thiểu và xử lý CTRSH. Thể lệ cuộc thi, mẫu hồ sơ đăng ký dự thi và các thông tin chi tiết của cuộc thi được đăng tải tại website http://greentech.info.vn, hoặc website của Trung tâm Truyền thông tài nguyên - môi trường http://tainguyenmoitruong.gov.vn.

Cuộc thi đã được khởi động vào ngày 27.12.2019, dự kiến trao giải vào tháng 9.2020.