Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 21.9, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2579/QĐ-UBND về kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu của kế hoạch là xác định được xu thế BĐKH và nước biển dâng của tỉnh Quảng Nam tương ứng với kịch bản nồng độ khí nhà kính trung bình thấp (RCP 4.5) và kịch bản nồng độ khí nhà kính cao (RCP 8.5) theo kịch bản BĐKH và nước biển dâng do Bộ Tài nguyên môi trường xây dựng.

Xác định được các thách thức và cơ hội của BĐKH đối với quá trình phát triển của ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh; xác định được các giải pháp ưu tiên nhằm thích ứng với BĐKH, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, lộ trình triển khai và nguồn lực thực hiện cho từng giai đoạn (2021 - 2025, 2026 - 2030), tầm nhìn đến 2050. Rà soát, điều chỉnh, đề xuất bổ sung lồng ghép BĐKH trong chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh đã xây dựng kịch bản BĐKH, tác động của BĐKH, những cơ hội và thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. Đồng thời đưa ra các nhóm giải pháp ứng phó như: tăng cường năng lực, thể chế chính sách; thích ứng với BĐKH; giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

TAGS