Thảo luận nền tảng quản lý rác thải từ đầu nguồn xuống biển

QUỐC TUẤN |

(QNO) - Sáng 14.11, tại TP.Hội An diễn ra hội thảo tăng cường sự tham gia của các bên liên quan xây dựng nền tảng quản lý rác thải từ đầu nguồn xuống tới biển, trong đó có vấn đề xử lý rác thải rắn tại lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn do UBND tỉnh phối hợp với UBND TP.Đà Nẵng, Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) và Viện Nước quốc tế Thụy Điển tổ chức. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tham dự.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Q.T
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Q.T
 

Hội thảo đã giới thiệu các hoạt động của ban điều phối chung và hiện trạng quản lý rác thải rắn tại hai địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng; phương pháp tiếp cận từ nguồn tới biển và lợi ích của quản lý từ nguồn tới biển; kết quả đánh giá ban đầu về dòng chảy rác thải rắn tại Vu Gia - Thu Bồn; việc phân loại rác thải tại hộ gia đình... Đại biểu cũng thảo luận, chia sẻ các biện pháp đang áp dụng, kinh nghiệm liên quan cũng như các sáng kiến, đề xuất giải pháp quản lý bền vững trong thời gian tới để giải quyết các vấn đề cấp bách trong quản lý giữa lưu vực sông và vùng biển thuộc địa bàn Quảng Nam, Đà Nẵng.

TAGS