Thu gom rác thải tại khu cách ly phòng chống dịch Covid-19

VĂN PHIN |

Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Núi Thành vừa triển khai kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm tại khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.

Địa điểm chính thu gom rác là khu cách ly số 1 tại Trường THCS Nguyễn Khuyến (xã Tam Anh Nam) và khu cách ly số 2 (dự phòng) tại Trường Trung cấp nghề Nam Quảng (xã Tam Nghĩa), thời gian thu gom đến ngày 29.4.2020.

Với tổng kinh phí dự toán là 138,6 triệu đồng, Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Núi Thành sẽ hợp đồng với Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm, phương tiện cá nhân đã sử dụng tại các thùng rác đã bố trí tại khu cách ly nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế khả năng lây lan dịch bệnh Covid-19 tại khu cách ly và cộng đồng xung quanh.

TAGS