Thêm vài nét về Đại đội trưởng Lê Tấn Thanh

NGUYỄN THỊ TUYẾT |

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, lớn lên ở một quê hương giàu truyền thống cách mạng, đồng chí Lê Tấn Thanh (SN 1925, tại thôn Hà Vy, xã Lộc Vĩnh, nay là xã Đại Hồng, Đại Lộc) đã sớm giác ngộ cách mạng. Năm 1945 ông tham gia hoạt động cách mạng tại địa phương trong các phong trào thanh niên, sau đó vào du kích. Năm 1952, ông được kết nạp Đảng; đến năm 1953 được gọi vào bộ đội địa phương. Sau khi làm Đại đội trưởng Đại đội 1 Bộ đội địa phương, ông liên tục tổ chức đánh địch khiến quân địch ở các chốt điểm hoang mang, lo sợ. Chính vì vậy chúng đặt cho ông biệt danh “Thanh soái”…

Đầu năm 1966, địch tăng cường quân và vũ khí cho các cứ điểm quân sự trên địa bàn Đại Lộc. Chúng liên tục tổ chức nhiều đợt tiếp viện cho cứ điểm Thượng Đức, Ái Nghĩa, Núi Lở. Thời gian này, Đại đội 1 đứng chân tại Lộc Vĩnh (Đại Hồng) và Lộc Quang (nay là Đại Đồng). Tháng 1.1966, dưới sự chỉ huy của Đại đội trưởng, Đại đội 1 và du kích xã Lộc Quang đã đánh tan một trung đội Mỹ tại Bàu Mưng khi chúng đang trên đường tiếp viện cho Thượng Đức. Trận đánh này là tiền đề góp phần làm nên chiến thắng Hà Vy sau đó.

Trong trận đánh Hà Vy, với kinh nghiệm đánh Mỹ, diệt ngụy nhiều năm, Đại đội trưởng Lê Tấn Thanh đã nhận định đúng tình hình địch đổ quân nên triển khai đội hình chiến đấu rất linh hoạt, dựa vào lợi thế của giao thông hào, công sự và rào làng chiến đấu, chờ địch đến gần mới nổ súng. Do đó ngay từ loạt đạn đầu tiên quân ta đã giáng cho địch một đòn phủ đầu khiếp vía. Khi thấy Mỹ đổ quân tiếp viện, ông đã chủ trương phân tán lực lượng, đánh quần lộn, giam chân địch trên trận địa, không cho chúng phát huy lợi thế, đồng thời chỉ huy lực lượng ta tập trung toàn bộ hỏa lực tấn công quân Mỹ để tiêu diệt, kết thúc trận đánh với thắng lợi vẻ vang. Sau thất bại ở Hà Vy, quân Mỹ đẩy mạnh càn quét địa bàn xã Lộc Vĩnh. Lúc này, Đại đội trưởng Lê Tấn Thanh được chỉ đạo đứng chân hoạt động tại xã Lộc Vĩnh. Ông đã cùng đại đội 1 và du kích xã tổ chức đánh địch nhiều lần, gây tổn thất nặng nề cho quân Mỹ. Năm 1967, trong một trận chỉ huy chiến đấu, ông đã anh dũng hy sinh, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng đội, nhân dân địa phương.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Tấn Thanh đã tham gia hơn 100 trận đánh lớn nhỏ, tiêu diệt hơn 200 tên địch, bắn rơi 2 máy bay trực thăng, thu được nhiều vũ khí của địch. Sau chiến thắng Hà Vy, đồng chí đã được phong tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ” tại Đại hội thi đua yêu nước Quân khu 5 vào tháng 12.1966. Ngày 23.2.2010, đồng chí Lê Tấn Thanh đã được Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

NGUYỄN THỊ TUYẾT