Nhịp cầu bạn đọc

TÒA SOẠN |

* Một số bạn đọc hỏi: Muốn tham gia làm tình nguyện viên Festival Di sản Quảng Nam, cần đăng ký, liên hệ với ai, cơ quan nào?

- Theo Thông báo số 1969/UBND-VX ngày 31.5.2013 của UBND tỉnh về việc tuyển tình nguyện viên phục vụ “Festival Di sản Quảng Nam” lần thứ V - 2013, bạn đọc, đơn vị có nhu cầu cần đăng ký và liên lạc theo địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Trưởng phòng Lễ tân, Lãnh sự & Thông tin đối ngoại, Sở Ngoại vụ. ĐT: 0510. 3810142/0914060839, email: trangdofa@gmail.com, trước ngày 8.6.

* Một người dân Duy Thu (Duy Xuyên) cho biết: Đọc bản tin “Cho phép khai thác cây trồng phụ trợ dự án JBIC” (3.1.2013), đề nghị Báo Quảng Nam cần tìm hiểu, phản ánh một số cán bộ địa phương câu kết tư thương ép giá gỗ rừng của nông dân thuộc dự án JBIC.

- Cảm ơn bạn đọc đã cung cấp thêm thông tin. Tòa soạn sẽ cử phóng viên tìm hiểu và tiếp tục phản ánh vấn đề được nhiều người dân ở địa phương quan tâm.

* Một bạn đọc ở TP.Tam Kỳ góp ý: Ảnh đăng kèm bài “Bảo tàng, ký ức & sáng tạo” (số ra ngày 18 & 19.5) chú thích: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Bảo tàng Quảng Nam” là không chính xác.

- Cảm ơn bạn đã góp ý chính xác. Thực ra, bức ảnh đó chụp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm phòng trưng bày về cổ vật của bảo tàng tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh.

TÒA SOẠN