Nhịp cầu bạn đọc

TÒA SOẠN |

(QNO) - Bạn đọc từ email quangtung08@gmail.com hỏi: Tôi là viên chức y tế trường học, công tác tại trường Tiểu học Lê Phong, xã  Đại Sơn (Đại Lộc). Xã Đại Sơn là xã đặc biệt khó khăn, vậy tôi có được hưởng chế độ đối với cán bộ, viên chức, công chức công tác ở vùng đặc biệt khó khăn theo quy định hay không?

Trả lời: Theo Quyết định 113/2007/QĐ-TTg ngày 20.7.2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã hoàn thành mục tiêu chương trình 135 giai đoạn 1999-2005; bổ sung các xã, thôn, bản vào diện đầu tư chương trình 135 giai đoạn 2 (2006-2010), xã Đại Sơn (Đại Lộc) thuộc xã có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn. Và theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, cũng như Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 21.12.2010 thì bạn là viên chức y tế học đường của trường Tiểu học Lê Phong (xã Đại Sơn, Đại Lộc) thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định 116 và Thông tư liên tịch 08 nói trên. Vì khoản 1, Điều 2, Nghị định 116/CP quy định, cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn được hưởng chính sách này.

TÒA SOẠN