Nhịp cầu bạn đọc

TÒA SOẠN |

* Ông Dương Vũ, sinh năm 1935 ở xã Tam Thành, Phú Ninh gửi thư đến Tòa soạn: “Phần lớn những người ở độ tuổi như tôi rất thích thể thơ cổ điển, có vần điệu  như thất ngôn bát cú, ngũ ngôn, tứ tuyệt… chứ không phải sáo ngữ, khó hiểu như thể thơ mới bây giờ. Tôi đề nghị báo Quảng Nam Cuối tuần và đặc san tết âm lịch đăng xen kẽ thể thơ mới và cũ. Bởi nhiều độc giả của Báo Quảng Nam là người cao tuổi, muốn đọc và ngâm nga, xướng họa các bài thơ thuộc thể thơ cổ lúc trà dư tửu hậu…”.

- Tòa soạn cảm ơn ông Dương Vũ đã quan tâm đến Báo Quảng Nam, đặc biệt là trang thơ. Để phục vụ nhu cầu của nhiều đối tượng độc giả, Tòa soạn đều chọn đăng những tác phẩm (thơ) đạt chất lượng, dù tác phẩm đó thuộc thể thơ nào. Vì vậy, các tác phẩm thuộc thể thơ cổ điển (đường luật, thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú…) như ông đã nêu, nếu hay, Tòa soạn sẽ chọn đăng. Mong nhận được sáng tác mới của ông.

TÒA SOẠN