Nhịp cầu bạn đọc

|

Trả lời: Trường hợp ông Nguyễn Văn Nam là cán bộ hưu trí từ tháng 6.2012 đến tháng 10.2012 bị chết do lũ lụt, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng, thân nhân được hưởng trợ cấp hàng tháng như sau:

- Người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương tối thiểu chung theo quy định tại khoản 2, Điều 63 Luật BHXH.

- Thân nhân người lao động bị chết được hưởng trợ cấp hàng tháng nếu đủ điều kiện theo quy định tại điểm a, b, c, d khoản 2, Điều 64 Luật BHXH. Trong trường hợp của ông Nguyễn Văn Nam có con chưa đủ 18 tuổi còn đi học; có vợ, mẹ đẻ đủ 55 tuổi hoặc dưới 55 tuổi, nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không có thu nhập, hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung thì sẽ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương tối thiểu chung, số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không quá 4 người.

* Bạn Lê Việt Hà (email: viethatbtc@yahoo.com.vn) hỏi: Trường hợp cá nhân có 25 năm đóng BHXH nhưng còn thiếu 3 năm nữa mới đủ 55 tuổi (nữ) thì có được nghỉ việc và bảo lưu thời gian đóng BHXH đến năm 55 tuổi để hưởng chế độ hưu trí hay không? Và bạn Nguyen Thi Ngan (email: nganthuybt@yahoo.com.vn) hỏi: Tôi làm trong ngành bưu điện, trung tâm khai thác bưu chính và đóng BHXH được 21 năm liên tục và tuổi đời 48. Vậy tôi đã đủ thời gian đóng BHXH để được hưởng lương hàng tháng không?

Trả lời: Theo quy định của Điều 57 Luật BHXH, người lao động có đủ thời gian tham gia BHXH (đủ 20 năm đóng BHXH trở lên) nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu thì khi nghỉ việc được bảo lưu thời gian đóng BHXH để khi đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí.

TÒA SOẠN