Nhịp cầu bạn đọc

TÒA SOẠN |

* Bạn Trần Thanh Trúc (email: tructt83@gmail.com): Bệnh viện Đa khoa phía bắc Quảng Nam (Đại Lộc) thu phí giữ xe cho người nhà bệnh nhân 2.000đ/chiếc, trong khi tấm biển to ghi rõ giá giữ xe đạp và xe máy được sự phê duyệt của giám đốc là 1.000đ/chiếc. Tại sao bảng giá ghi một đàng, thu lại một nẻo?

Theo phản ánh của bạn Trần Thanh Trúc, đề nghị Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa phía bắc Quảng Nam kiểm tra và chấn chỉnh kịp thời việc thu tiền giữ xe đạp, xe máy với giá tăng gấp đôi so với bảng giá đã quy định.

* Bạn Nguyễn Trần Hoàng Uyển (email: nguyen tranhoanguyen89@gmail.com) tâm sự: Tôi muốn viết bài cộng tác với Báo Quảng Nam, đặc biệt là chuyên mục văn hóa - văn nghệ nhưng không có email. Làm sao gửi bài cộng tác đến Báo Quảng Nam?

Báo Quảng Nam chỉ có một email chung, đó là: toasoan@baoquangnam.com.vn. Bạn gửi bài qua địa chỉ này, bộ phận khai thác tin, bài cộng tác viên sẽ nhận và chuyển cho tòa soạn. Bạn yên tâm, không thất lạc đâu. Mong bạn tích cực cộng tác với Báo Quảng Nam.

TÒA SOẠN