17 hồ chứa thủy lợi có lượng nước tích trữ chưa đạt 50% thiết kế

ĐÔNG YÊN |

(QNO) - Theo Viện Khoa học thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, lượng nước trong 17 hồ thủy lợi thuộc lưu vực Vu Gia - Thu Bồn đều có tỷ lệ trữ ở mức trung bình và thấp hơn so với mức trung bình nhiều năm.

Cụ thể, tổng dung tích trữ thiết kế của 17 công trình thủy lợi là 509,5 triệu mét khối; tuy nhiên mới đạt 251,36 triệu mét khối, tương đương 49,33% so với thiết kế, trong đó hồ Vĩnh Trinh có dung tích trữ rất thấp (khoảng 6%).

Nguyên nhân là đến thời điểm hiện tại Quảng Nam không có lũ, lượng mưa tích lũy tại lưu vực Vu Gia - Thu Bồn thấp hơn so với mức trung bình nhiều năm là 60,5%. Điều này dẫn đến hệ lụy vụ hè thu năm 2019 sẽ thiếu nước; các thủy điện không đủ điều kiện xả nước trong mùa khô để đẩy mặn, khiến các khu vực sản xuất nông nghiệp ở vùng Vu Gia - Thu Bồn sẽ bị nhiễm mặn.

ĐÔNG YÊN