3,4 tỷ đồng xây mới, nâng cấp 3 đập chứa nước tại Nông Sơn

NGUYỄN SỰ |

(QNO) - Ông Trần Thiện Thắng - Trưởng phòng NN&PTNT Nông Sơn cho biết, từ nguồn kinh phí do tỉnh hỗ trợ, địa phương vừa đầu tư 1,7 tỷ đồng nâng cấp, sửa chữa, gia cố đập Nhụ Sơn ở thôn Tứ Nhũ (xã Quế Lâm) nhằm đảm bảo cung ứng nước tưới cho 25ha đất sản xuất nông nghiệp.

Ngoài công trình trên, bằng nhiều nguồn vốn huy động mới đây ngành nông nghiệp huyện Nông Sơn cũng chi 1,7 tỷ đồng xây dựng đập Hóc Đá (xã Quế Phước) và đập Vực Voi (xã Quế Lộc) để chủ động phục vụ tưới 27ha đất canh tác lúa.

NGUYỄN SỰ