63% tổng đàn trâu, bò được tiêm vắc xin lở mồm long móng

MAI NHI |

(QNO) - Theo số liệu thống kê mới nhất, hiện nay tổng đàn trâu, bò trên địa bàn tỉnh là 222.049 con, trong đó bò 151.249 con và trâu 70.800 con. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian qua ngành thú y và chính quyền các địa phương đã tập trung triển khai tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng đợt 1 - năm 2015 cho đàn trâu, bò nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do loại dịch bệnh này gây ra.

Theo đó, trong tổng số 222.049 con trâu, bò vừa nêu thì đợt 1 năm nay toàn tỉnh có 139.053 con được tiêm vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng, đạt tỷ lệ bình quân 63%. Nhiều địa phương tiêm đạt trên 65% là Bắc Trà My, Quế Sơn, Phú Ninh, Núi Thành, Hiệp Đức.

MAI NHI