Áp dụng mô hình canh tác lúa cải tiến

XUÂN HIỀN |

Hội thảo đánh giá dự án Cải thiện an ninh lương thực cho hộ sản xuất quy mô nhỏ tại miền Trung giai đoạn 2 (gọi tắt là CAL 2) vừa tổ chức sáng 15.11, tại TP. Đà Nẵng.

Dự án CAL2 được triển khai từ tháng 12.2015 đến tháng 3.2019, tại 7 huyện miền núi, gồm Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức và huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại Quảng Nam, dự án đã hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật thực hiện các mô hình canh tác lúa cải tiến SRI cho nông dân tại các địa phương vùng dự án. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Dự án CAL Quảng Nam, qua 3 năm, đã có hơn 13.500 nông dân áp dụng SRI trong sản xuất trên diện tích hơn 1.300ha. Năng suất trung bình khi áp dụng SRI đạt 53,6 tạ/ha, tăng 33% so với sản xuất theo phương thức truyền thống, trong khi đó chi phí sản xuất lại thấp hơn. Mô hình SRI còn giúp người dân các huyện miền núi tiếp cận được kỹ thuật canh tác mới, hiệu quả cao, góp phần cái thiện an ninh lương thực tại địa phương.

XUÂN HIỀN