Bệnh khô vằn gây hại hơn 263ha lúa hè thu

MAI NHI |

Theo ngành nông nghiệp, hiện nay gần 42.800ha lúa hè thu trên địa bàn tỉnh đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ, đứng cái - làm đòng. Tuy nhiên, những ngày gần đây bệnh khô vằn đã xuất hiện và gây hại rải rác tại hầu hết địa phương của Quảng Nam.

Thống kê sơ bộ cho thấy, tính đến hôm qua 20.7 toàn tỉnh đã có hơn 263ha lúa bị nhiễm loại bệnh này với tỷ lệ hại bình quân 5 - 10%, cá biệt một số cánh đồng ở huyện Điện Bàn, Phú Ninh, Đại Lộc lên tới 40%.

MAI NHI