Bổ sung 25ha phát triển vùng sản xuất lúa lai

BẢO NGUYÊN |

Hôm qua 4.6, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng dự án Phát triển vùng sản xuất hạt giống lúa lai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, bổ sung diện tích 25ha phát triển vùng sản xuất hạt giống lúa lai tại cánh đồng Trung An 2, nâng tổng diện tích lúa lai tại Đại Lộc lên 563ha trên 6 cánh đồng. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung hơn 128,5 tỷ đồng, bao gồm các chi phí: xây dựng, quản lý dự án, tư vấn, đền bù - giải phóng mặt bằng…

BẢO NGUYÊN