Cắt nước tưới để thi công, tu sửa kênh mương hồ chứa Khe Tân và Phú Ninh

VĂN SỰ - VĂN BÁCH |

Ông Lê Muộn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, nhằm sử dụng tiết kiệm nguồn nước tưới, đồng thời đảm bảo tiến độ triển khai thi công, sửa chữa hệ thống kênh mương thuộc khu tưới của 2 hồ chứa Khe Tân và Phú Ninh, ngành nông nghiệp tỉnh vừa phát đi thông báo về việc cắt nước tưới trong thời gian giữa 2 vụ sản xuất đông xuân 2017 - 2018 và hè thu 2018.

Theo đó, đối với khu tưới sử dụng nguồn nước từ hệ thống kênh của hồ chứa Khe Tân thuộc huyện Đại Lộc, thời gian cắt nước bắt đầu từ 17 giờ ngày 15.4.2018 và mở nước trở lại từ 7 giờ ngày 25.5.2018. Đối với khu tưới sử dụng nguồn nước của hệ thống kênh chính Bắc Phú Ninh từ sau K16+500 (sau cổng lấy nước kênh N12) đến cuối kênh (từ xã Bình Quế, huyện Thăng Bình đến xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên), thời gian cắt nước bắt đầu từ 17 giờ ngày 20.4.2018 và mở lại nước từ 7 giờ ngày 25.5.2018. Đối với khu tưới các công trình thủy lợi tự chảy còn lại, bắt đầu từ ngày 15.5.2018 sẽ mở nước trở lại để gieo sạ trà đầu vụ lúa hè thu 2018 vào ngày 20.5.2018.

Để thống nhất trong công tác điều hành, Sở NN&PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo chính quyền các địa phương kịp thời thông báo rộng rãi cho người dân biết về lịch cắt nước và cấp nước vừa nêu nhằm chủ động trong việc bố trí sản xuất, dự trữ nguồn nước bơm tưới cho những ruộng lúa đông xuân 2017-2018 trổ muộn đảm bảo đến cuối vụ. Đồng thời chuẩn bị các loại giống lúa phù hợp, cày phơi ải đất ngay sau khi thu hoạch lúa đông xuân để khi có nước đổ ải thì khẩn trương làm đất gieo sạ lúa hè thu 2018 đảm bảo lịch thời vụ.

Theo tìm hiểu, vụ hè thu 2018 sắp tới, nông dân toàn tỉnh sẽ sản xuất khoảng 42.000 - 43.000ha lúa. Dự báo, năm nay nhiều khả năng bão lũ sẽ xuất hiện sớm, vì vậy ngành nông nghiệp dự kiến sẽ thiết lập khung thời vụ gieo sạ lúa hè thu 2018 bắt đầu từ ngày 20.5 và kết thúc vào ngày 10.6 dương lịch để thu hoạch xong trước ngày 5.9.2018. Về cơ cấu giống lúa bố trí sản xuất vụ hè thu 2018, sắp tới Sở NN&PTNT sẽ có hướng dẫn cụ thể.

VĂN SỰ - VĂN BÁCH