Chăm sóc lúa sau tết

TÂM LÊ |

Ngay sau những ngày vui xuân đón tết, bà con nông dân huyện Nông Sơn đã tranh thủ ra đồng tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa vụ đông xuân 2017 - 2018.

Vụ đông xuân này, ông Nguyễn Văn Thắng ở thôn Bình Yên (xã Phước Ninh) gieo sạ gần 10 sào lúa nước trời với hai giống lúa Quảng Nam 9 và Khang Dân. Ngay sau tết, gia đình ông Thắng đem máy bơm đưa nước vào ruộng để đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Ông Thắng cho biết, lúa nhà ông gieo sạ được 50 ngày, nhờ gieo sạ đúng lịch thời vụ cộng với thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Hiện nay cây lúa trong thời kỳ cuối đẻ nhánh và bước vào giai đoạn đứng cái, làm đòng nên ông tranh thủ ra đồng chăm sóc lúa, mua 90kg phân NPK tổng hợp và u rê bón thúc đợt 3 cho 10 sào lúa để giúp cho cây cứng, phát triển tốt. “Thời gian qua, nhờ người dân đồng loạt ra quân diệt chuột bằng nhiều hình thức và có đợt lụt vừa rồi nên nhìn chung ruộng năm nay đỡ chuột hơn mọi năm” - ông Thắng nói.

Hiện nay, thời tiết nắng ấm tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng. Tuy nhiên đây cũng là điều kiện cho một số đối tượng sâu bệnh như đạo ôn, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ phát sinh gây hại. Theo thông tin từ Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Nông Sơn, hiện nay trên cây lúa bọ trĩ phát sinh gây hại mạnh trên lúa sạ trà muộn ở xã Quế Trung, Phước Ninh, Quế Lâm với mật độ bình quân 200con/m2; bệnh đạo ôn lá phát sinh gây hại trên giống TBR225 ở xã Phước Ninh; bệnh khô đầu lá phát sinh gây hại trên diện rộng ở các xã Quế Lộc, Quế Ninh, Sơn Viên. Ngoài ra còn có rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy xanh đuôi đen, bệnh khô vằn, sinh lý nghẹt rễ gây hại rải rác. Sau tết, thời tiết thay đổi dễ phát sinh các loại bệnh trên cây lúa (đặc biệt là rầy), chính vì thế bà con cần thường xuyên thăm đồng để chủ động phòng trừ. Ông Lê Quốc Sỹ - Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Nông Sơn cho biết: “Ngay trước tết, trạm đã hướng dẫn bà con những bệnh có thể phát sinh và cách phòng trừ trên cây lúa, phát động bà con diệt chuột bảo vệ đồng ruộng. Đặc biệt, ngay sau tết trạm đã cử người trực tiếp xuống đồng hướng dẫn bà con ở các xã Quế Ninh, Quế Lộc, Phước Ninh, Sơn Viên trừ bệnh đạo ôn, bón phân cân đối giữa các loại phân đạm, lân, kali”.

TÂM LÊ