Chặt bỏ cây cao su dù đã đến kỳ khai thác mủ

NGUYÊN ĐOAN |

Thông tin trên được UBND huyện Bắc Trà My nêu ra tại hội nghị tổ chức vào hôm qua 11.2 để đánh giá kết quả thực hiện đề án phát triển cây cao su tiểu điền trên địa bàn huyện và bàn giải pháp, phương hướng trồng rừng gỗ lớn trong thời gian đến. Cùng với đại diện ngành lâm nghiệp tỉnh, các công ty trồng cao su đại điền, nhiều hộ dân trồng cao su tiểu điền tại địa bàn 9 xã, thị trấn tham dự.

Thực hiện đề án phát triển cây cao su tiểu điền giai đoạn 2012 - 2020, tổng diện tích trồng mới năm 2012 và năm 2013 trên địa bàn huyện Bắc Trà My là 128,7ha/125 hộ, với nguồn vốn hơn 1,7 tỷ đồng (không tính công trồng, chăm sóc, rào bảo vệ...). Hiện tại, số diện tích cao su nói trên giảm còn 77,54ha (giảm 51ha), đạt tỷ lệ 60,3%; diện tích đảm bảo điều kiện đưa vào khai thác năm 2020 là 70ha. Theo UBND huyện Bắc Trà My, do chi phí đầu vào lớn, yêu cầu về mặt kỹ thuật cao; trong khi đó, giá cả thị trường bấp bênh nên một số hộ trồng cao su tiểu điền không còn mặn mà, lơ là trong việc chăm sóc, không muốn đầu tư tiếp, chăm sóc cầm chừng. Tại các xã Trà Dương, Trà Giang nhiều hộ đã chặt bỏ cây cao su, chuyển đổi sang cây trồng khác, riêng tại xã Trà Giang những hộ tham gia trồng năm 2013 đã chặt bỏ hoàn toàn, có những hộ đến kỳ khai thác lại chặt bỏ.

TAGS