Chủ động phòng chống hạn hán, thiếu nước, nhiễm mặn

M.L |

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành chỉ thị tăng cường các biện pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước và nhiễm mặn năm 2020.

Hạn hán, thiếu nước khiến nông nghiệp nhiều địa phương gặp khó. Ảnh: M.L
Hạn hán, thiếu nước khiến nhiều địa phương gặp khó trong sản xuất nông nghiệp. Ảnh: M.L

Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ nay đến tháng 2.2020, hiện tượng ENSO tiếp tục duy trì trạng thái trung tính. Từ tháng 1 - 3.2020, lượng mưa phổ biến thấp hơn giá trị trung bình nhiều năm, có nơi xấp xỉ giá trị trung bình nhiều năm, dòng chảy các sông trên địa bàn tỉnh khả năng có biến đổi mạnh, từ ổn định và hạ thấp dần. Lượng dòng chảy trên các sông Vu Gia và Thu Bồn khả năng thiếu hụt khoảng 30 - 50% so với trung bình nhiều năm. Mực nước trung bình trên các sông ở mức thấp hơn giá trị trung bình nhiều năm cùng kỳ. Hạ lưu các sông, độ mặn ảnh hưởng mạnh dần từ tháng 2 - 3.2020.

Để chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước, nhiễm mặn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành liên quan và các địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân thấy rõ về tình hình hạn hán nhằm nâng cao ý thức sử dụng nước hết sức tiết kiệm, tận dụng mọi nguồn nước thích hợp để sử dụng có hiệu quả, đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để tập trung vào công tác phòng chống hạn và nhiễm mặn năm 2020.

Sở NN&PTNT theo dõi chặt chẽ công tác thông tin dự báo khí tượng, thủy văn để chỉ đạo vận hành tích nước các hồ chứa phù hợp, có kế hoạch phân phối nước hợp lý, đảm bảo nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước dân sinh; đồng thời phải đảm bảo an toàn tuyệt đối đập, hồ chứa nước.

Các địa phương, đơn vị theo dõi lịch thời vụ và cơ cấu sử dụng các bộ giống ngắn ngày, trung ngày trong sản xuất nông nghiệp năm 2020, vận động nhân dân thực hiện chuyển đổi sản xuất cây trồng cạn để hạn chế sử dụng nước tưới hiệu quả, đặc biệt đối với các khu ruộng khó tưới, thường xuyên xảy ra hạn hán do thiếu nước. Xây dựng kế hoạch phòng chống hạn và nhiễm mặn ngay từ đầu vụ đông xuân 2019 - 2020 để triển khai thực hiện; kế hoạch điều tiết nước phù hợp, sử dụng tiết kiệm nước tưới.

Các đơn vị quản lý, vận hành trạm bơm lấy nước trên sông có nguồn nước thường xuyên bị nhiễm mặn cần quan trắc độ mặn để thực hiện vận hành các trạm bơm đảm bảo, tuyệt đối không được vận hành bơm nước có nồng độ mặn vượt mức cho phép (hơn 0,8‰) vào đồng ruộng. Đối với các trạm bơm lấy nước trên các sông thường xuyên bị nhiễm mặn (sông Thu Bồn, Vĩnh Điện...) cần chủ động triển khai các giải pháp ngăn không cho mặn xâm nhập vào bể hút các trạm bơm điện, tăng cường công tác quan trắc độ mặn, tuyệt đối không vận hành bơm tưới cho cây trồng khi nồng độ mặn lớn hơn 0,8‰...