Chuột và sâu khoang gây hại 461ha lúa, đậu phụng

MAI NHI |

(QNO) - Theo ngành nông nghiệp, hơn 2 tuần nay chuột đã bùng phát và gây hại cục bộ rất nhiều cánh đồng lúa trên địa bàn tỉnh. Thống kê mới nhất cho thấy, tính đến hôm qua 26.3 toàn tỉnh đã có 265ha lúa đông xuân của tất cả các trà bị chuột tấn công với tỷ lệ hại bình quân 2 - 5%, riêng một số chân ruộng ở huyện Điện Bàn và Phú Ninh lên đến 20%.

Trong khi đó, trên cây đậu phụng, sâu khoang cũng đã gây hại ở hầu hết các địa phương. Hiện nay tổng số diện tích đậu phụng bị nhiễm loại sâu này là 196ha với mật độ bình quân 10 - 20 con/m2, thậm chí nhiều nơi ở Tam Kỳ, Thăng Bình lên đến 50 - 100 con/m2.

MAI NHI