Chuyển đất lúa kém hiệu quả sang trồng bắp, lãi ròng tăng 11 triệu đồng/ha

VĂN SỰ |

(QNO) - Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư Quảng Nam vừa tổ chức hội nghị tổng kết dự án “Xây dựng mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng bắp nhằm nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp”.

Vụ hè thu 2015, được sự hỗ trợ của Trung tâm Chuyển giao công nghệ và khuyến nông Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư tỉnh phối hợp với ngành nông nghiệp huyện Thăng Bình tổ chức tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ 100% lượng giống, một phần vật tư đầu vào cho 180 hộ dân ở các xã Bình An, Bình Quý, Bình Định Nam triển khai canh tác khảo nghiệm 30ha giống bắp lai CP333 trên những chân ruộng lúa không chủ động nước tưới.

Tại hội nghị, nhiều hộ dân tham gia mô hình trình diễn cho biết, mặc dù từ đầu vụ đến nay thời tiết diễn biến rất phức tạp nhưng hầu hết các ruộng bắp lai CP333 đều phát triển tốt trên những chân đất lúa chuyển đổi. Thời gian sinh trưởng của giống bắp này khoảng 95 ngày, phù hợp với điều kiện canh tác, cơ cấu giống và thời vụ của Quảng Nam. Năng suất bắp bình quân của các mô hình đạt 74 tạ/ha. Sau khi trừ các khoản chi phí, 1ha bắp lai CP333 cho nhà nông mức lãi ròng 21,7 triệu đồng, cao hơn 11,1 triệu đồng so với trước đây gieo sạ lúa.

VĂN SỰ