Chuyển giao kỹ thuật canh tác lúa cho 6.500 lượt nông dân

MAI NHI |

Ông Phạm Đình Xuân - Phó phòng NN&PTNT Duy Xuyên cho biết, vụ đông xuân 2012-2013 này toàn huyện sẽ tiến hành xuống giống hơn 3.700ha lúa. Để giúp nhà nông tiếp tục nâng cao năng suất, từ giữa tháng 11 đến nay các ngành chuyên môn của huyện đã triển khai tập huấn kỹ thuật canh tác lúa cho 6.500 lượt hộ dân trên địa bàn.

Theo ông Xuân, bên cạnh việc phổ biến chi tiết lịch thời vụ gieo sạ, cơ cấu giống do Sở NN&PTNT quy định thì lực lượng cán bộ kỹ thuật ở huyện và đội ngũ khuyến nông cơ sở còn tập trung hướng dẫn nông dân quy trình canh tác lúa theo chương trình IPM (3 giảm, 3 tăng) cũng như những phương pháp phòng trừ hữu hiệu các loại sâu bệnh nguy hiểm gây hại.

MAI NHI