Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam: Năm 2017 tổng doanh thu đạt hơn 65,6 tỷ đồng

VĂN SỰ |

(QNO) - Đó là con số được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác thủy lợi năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam tổ chức hôm qua 11.1.

Theo báo cáo tại hội nghị, nhờ tập trung đầu tư sửa chữa, nâng cấp, gia cố và thường xuyên duy tu, bảo dưỡng hệ thống thủy lợi, đặc biệt là tổ chức vận hành tốt nên năm 2017 đơn vị đã đảm bảo cung ứng nguồn nước tưới cho hơn 50.426ha đất sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa phương, tăng 60ha so với kế hoạch đề ra. Cụ thể, vụ đông xuân tưới xấp xỉ 24.833ha, vụ hè thu tưới hơn 25.593ha. Theo số liệu thống kê, năm qua tổng doanh thu của công ty đạt hơn 65,6 tỷ đồng, trong đó thu thủy lợi phí đạt gần 47,4 tỷ đồng, còn lại thu từ các nguồn hợp pháp khác. Dự kiến, năm 2018 Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam sẽ chủ động phục vụ nước tưới cho hơn 50.404ha đất sản xuất nông nghiệp và thu thủy lợi phí đạt khoảng 47 tỷ đồng.

VĂN SỰ