Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam: Tổng doanh thu năm 2018 đạt xấp xỉ 71 tỷ đồng

VĂN SỰ |

Hôm qua 3.1, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác thủy lợi năm 2018 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018 Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam tiếp tục đầu tư hơn 3 tỷ đồng duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên các công trình thủy lợi. Nhờ vậy, đơn vị đảm bảo cung ứng nguồn nước tưới cho 50.313ha đất sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa phương của tỉnh, trong đó vụ đông xuân tưới hơn 24.783ha và vụ hè thu tưới hơn 25.529ha. Tổng doanh thu của công ty đạt xấp xỉ 71 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, năm 2019 này Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam sẽ đảm nhận cung ứng nước tưới cho hơn 50.294ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó vụ đông xuân 2018-2019 hơn 24.778ha và vụ hè thu 2019 hơn 25.516ha.

VĂN SỰ